Phú Thọ rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
 
(PLVN) - Từ ngày 17/5 tới đây, đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, việc bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày, thay vì 10 ngày như trước đây.

Ảnh minh họa: internet.

Ảnh minh họa: internet.

Cụ thể, theo Quyết định về việc Sửa đổi Điều 14 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, Quyết định về việc Sửa đổi Điều 14 cũng quy định: Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá do cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, mà không thuộc trường hợp có lý do bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, thì UBND cấp có thẩm quyền sẽ hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm