Phú Yên: 11 tháng THADS đạt và vượt 3 chỉ tiêu

(PLO) - Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017 do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngành THADS tỉnh Phú Yên tiếp tục hưởng ứng và gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một vụ cưỡng chế thi hành án ở Phú Yên.

Một vụ cưỡng chế thi hành án ở Phú Yên.

Vì thế, ngay từ đầu năm, Phú Yên đã triển khai công tác thi hành án và giao chỉ tiêu thi đua cho từng đơn vị với tinh thần quyết tâm thi hành vượt chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, Phú Yên luôn bám sát vào chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp, kế hoạch thi đua của Tổng cục THADS và địa phương. Trong 11 tháng năm 2017, đã đạt và vượt 03 chỉ tiêu quan trọng.

Những kết quả đáng ghi nhận

Với tổng số phải thi hành  7.443 việc. Phân loại có: 6.066 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,5%) và 1.377 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 18,5%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 4.410 việc, đạt tỷ lệ 72,7%/72% (so với chỉ tiêu được giao năm 2017 đã vượt 0,7%). 

Về tiền, phải thi hành 365.443.096.000 đồng. Phân loại có: 251.910.554.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 68,9%) và 113.532.542.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 31,1%). Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 92.186.823.000 đồng, đạt tỷ lệ 36,58%/33% (so với chỉ tiêu được giao năm 2017 đã vượt 3,58%) và giảm số tiền chuyển kỳ sau 23,09%  vượt 16,4%.

Bên cạnh kết quả thi hành về việc và tiền thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS cũng rất quan trọng và quan tâm đúng mức, một trong những công việc cũng khá phức tạp, là hoạt động thường xuyên trực tiếp đụng chạm đến quyền về tài sản, nhân thân của các bên đương sự và  dễ bị khiếu nại không chỉ riêng bên được thi hành án, khiếu nại về việc tổ chức thi hành chậm không bảo vệ được lợi ích của họ, mà bên phải thi hành án cũng thường xuyên khiếu nại cho dù trong quá trình tổ chức thi hành án cho thấy, nhiều đương sự có điều kiện thi hành án nhưng vẫn cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành án.

Không chỉ có vậy, có trường hợp còn chống đối quyết liệt, nhiều trường hợp không hiểu trình tự thủ tục thi hành án hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ của công dân làm đơn khiếu nại, tố cáo không đúng qui định của pháp luật nhằm để trì hoãn, trốn tránh việc thi hành án. Nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo cơ quan THADS đã giải quyết khiếu nại hết thẩm quyền nhưng các đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại gửi đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước… gây ảnh hưởng không ít đến công tác thi hành án.

Với công tác này, Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ khâu tiếp công dân đến giai đoạn tổ chức đối thoại phải mềm mỏng, thuyết phục và áp dụng đúng quy trình giải quyết thì hiệu quả mới cao. Chính vì thế,  trong 11 tháng năm 2017, đã giải quyết xong 13/15 đơn, đạt tỷ lệ 87%. Còn 02 đơn đang tiếp tục giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định. Kết quả giải quyết các đơn thư khiếu nại đều nhận được sự đồng thuận cao của đương sự, chưa có ý kiến phản hồi không đồng ý kết quả giải quyết của người có đơn khiếu nại.

Nhịp nhàng hơn trong công tác phối hợp

Đạt được kết quả 03 chỉ tiêu lớn và giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo về THADS là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự quản lý, chỉ đạo khoa học cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan Thi hành án với các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, luôn có trách nhiệm và chủ động hơn đối với những vụ việc phức tạp cần áp dụng biện pháp cưỡng chế đều có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo THADS các cấp, sự đồng thuận của các cơ quan chuyên môn của Cục THADS tỉnh. Nên trong 11 tháng không có trường hợp nào cưỡng chế không thành công hoặc hoãn vì lý do thiếu thành phần.

Bên cạnh đó, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án Cục và các Chi cục theo Thông tư số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 và đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

Để hoạt động THADS đạt kết quả và phát triển bền vững hơn trong thời tới Cục THADS tỉnh Phú Yên cũng rất mong sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo THADS và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các huyện thị, TP đối với công tác THADS. Đồng thời chú trọng đến công tác quản lý hành chính nhà nước với công tác THADS trên địa bàn, tập trung chỉ đạo đối với những vụ việc lớn, phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khó thi hành.

Cơ quan THADS đã chủ động phối hợp với TAND, VKSND để bàn biện pháp xử lý các vụ án khó thi hành và một số vụ việc đưa ra thi hành nhưng còn có quan điểm chưa thống nhất, phức tạp...; tập trung rà soát phân loại án chính xác để xử lý đúng quy trình pháp luật, hạn chế tối thiểu thiếu sót xảy ra và quan tâm đến công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, tổ chức và Nhà nước, quyết tâm hoàn thành tốt, đạt và vượt chỉ tiêu giao trong năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm