Quận Ba Đình tăng cường xử lý chống tái lấn chiếm các điểm chợ cóc trên địa bàn

(PLVN) - Ngày 11/4, UBND quận Ba Đình vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác xử lý chống tái lấn chiếm các điểm chợ cóc trên địa bàn.  

Quận Ba Đình tăng cường xử lý chống tái lấn chiếm các điểm chợ cóc trên địa bàn. Ảnh minh họa

Quận Ba Đình tăng cường xử lý chống tái lấn chiếm các điểm chợ cóc trên địa bàn. Ảnh minh họa

Theo đó, trong một tuần thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của UBND Thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo 197 các phường đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả, cụ thể: 

Tổ chức lực lượng duy trì trật tự đô thị, thực hiện có hiệu quả chốt kiểm tra, phòng chống dịch Covd-19 tại các chợ trên địa bàn. Một số điểm chợ cóc đã được xóa bỏ triệt để và được duy trì chống tái lấn chiếm. Trật tự đô thị đã đi vào nề nếp, ý thức chấp hành của người dân được chuyển biến rõ nét, hè phố phong quang, sạch đẹp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: một số điểm chợ cóc vẫn còn tình trạng bày bán hàng rau, quả lấn chiếm hè, đường ngõ. Để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong thời gian tới, UBND quận yêu cầu:

 UBND - Ban Chỉ đạo 197 các phường tiếp tục xử lý giải giải tỏa các điểm chợ cóc còn tồn tại lấn chiếm hè, đường ngõ; trường hợp các hộ kinh doanh buôn bán hàng hóa trong các nhà phải thực hiện bày bán hàng hóa đúng theo chỉ giới không lấn ra hè, đường ngõ để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông.Thực hiện duy trì thường xuyên chống tái lấn chiếm.

Tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, giao thông, vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND quận Ba Đình yêu cầu Công an quận đôn đốc các Tổ kiểm tra duy trì công tác theo phân công nhiệm vụ tại văn bản số 82/TB-KT ngày 03/4/2020; chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo nhanh UBND quận kết quả thực hiện của UBND - Ban chỉ đạo 197 các phường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc không chấp hành các quy định của nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đối với Phòng Quản lý đô thị duy trì Tổ công tác số 2 kiểm tra, đôn đốc UBND các phường thực hiện xử lý các chợ cóc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khu vực và các tồn tại về trật tự đô thị trên địa bàn theo phân công nhiệm vụ tại văn bản số 82/TB-KT ngày 03/4/2020 của Ban Chỉ đạo 197 quận.

Đồng thời kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường gắn với phòng chống dịch. Tham mưu Ban chỉ đạo 197 quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác 197 trên địa bàn.

Ngoài ra, Phòng văn hóa thông tin cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc UBND các phường tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Duy trì Tổ công tác số 3 kiểm tra, đôn đốc UBND các phường thực hiện xử lý các chợ cóc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khu vực và các tồn tại về trật tự đô thị trên địa bàn theo phân công nhiệm vụ tại văn bản số 82/TB KT ngày 03/4/2020 của Ban Chỉ đạo 197 quận.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm