Quận Sơn Trà tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

(PLVN) - Xác định công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Quận Sơn Trà tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

Sau thành công Đại hội Chi bộ các phường, quận Sơn Trà tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Đến thời điểm này, các nội dung đều được triển khai kỹ càng, khoa học, đúng tiến độ đề ra, đáp ứng mục tiêu hoàn thành Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, tháng 7 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Quận Sơn Trà tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ ảnh 1

Ông Vũ Bá Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Sơn Trà

Ban Thường vụ Quận Sơn Trà đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định.

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Quận Sơn Trà tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ ảnh 2

Ông Mai Thanh Bình, phó Bí thư Thường trực phường Mân Thái

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đến nay, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Quận ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thời điểm này, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đang được tiến hành đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. Đảm bảo đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng;

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ các cấp quận Sơn Trà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng quận Sơn Trà ngày càng phát triển.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm