Quảng Nam: Đẩy nhanh tốc độ thi hành án tham nhũng, kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tốc độ thi hành án đối với vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án tham nhũng, kinh tế được các cơ quan THADS Quảng Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

Một buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam với Cục THADS tỉnh liên quan đến công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn.

Một buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam với Cục THADS tỉnh liên quan đến công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn.

Tuy lượng án thụ lý mới trong năm 2021 tăng cả về số việc và giá trị so với cùng kỳ năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến rất phức tạp nhưng bằng các giải pháp phù hợp, các cơ quan THADS trên địa bàn đã hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

Theo đó, các cơ quan THADS Quảng Nam đã thi hành xong 6.627 việc trong số có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 84,42%, vượt 1,92% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.052.801.033 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 86,43%, vượt 46,3% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Đối với công tác theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan THADS đã thi hành xong 21 vụ việc, còn 15 vụ việc chưa thi hành xong.

Để có được kết quả tích cực nêu trên là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn của tập thể Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức trong các cơ quan THADS. Các đồng chí Lãnh đạo Cục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động nắm bắt tình hình, tích cực chỉ đạo 18 Chi cục trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế như: kết quả thi hành án còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt là đối với các vụ liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, các vụ việc liên quan đến các tội phạm về tham nhũng, kinh tế; chất lượng đội ngũ công chức chưa đồng đều; công tác phối hợp đôi lúc còn chưa được kịp thời…

Trong năm công tác mới, các cơ quan THADS Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính được giao. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác, xử lý nghiêm đối với những cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ. Tập trung làm tốt công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống THADS tỉnh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục theo hướng sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Tăng cường công tác nắm tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trực thuộc.

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, tuân thủ chặt chẽ quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tổ chức thi hành án, khắc phục những thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc thi hành án phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn, các khoản nợ của các tổ chức tín dụng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn ngành chủ động, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tốc độ thi hành án đối với vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án tham nhũng, kinh tế.

Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; tăng cường hơn nữa đối thoại trong giải quyết đơn thư, chú ý giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ nơi phát sinh, hạn chế khiếu nại, vượt cấp kéo dài. Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất thực hiện công tác tiếp công dân; thực hiện tốt trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng chuyên mục
Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022

Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022

(PLVN) - Chiều ngày 30/11/2021, Cục THADS Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng tham dự có các thành viên lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, Chi cục trưởng THADS trực thuộc.

Đọc thêm