Quảng Nam sẽ điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án 3 năm không triển khai

(PLVN) - Theo Chỉ thị số 19CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý đất đai, lập lại trật tự xây dựng tại vùng Đông Nam của tỉnh, các dự án, công trình quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định pháp luật sẽ bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau 2 năm triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND, tỉnh Quảng Nam đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tỉnh đã hạn chế được rất nhiều nguy cơ gây mất trật tự trong quản lý đất đai. Cụ thể, việc mua bán đất trái phép đầu cơ trục lợi đã được hạn chế, tình trạng người dân đổ xô về khu vực Đông Nam để mua đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiêp đã giảm đáng kể, một số nơi buông lỏng quản lý cũng đã được chấn chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên, đến nay, một số nội dung của Chỉ thị 06/CT-UBND không còn phù hợp với quy định Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của một bộ phận nhân dân, nhất là các vùng có quy hoạch.

Để khắc phục các điểm không còn phù hợp đó, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19CT-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn vùng Đông của tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai, xây dựng ở các cấp xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, có các biện pháp xử lý kịp thời, những bất cập, hạn chế trong thực hiện nội dung, nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương.

Quảng Nam sẽ điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án 3 năm không triển khai ảnh 1
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, Chỉ thị số 19/CT-UBND nêu rõ: ‘‘Rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ tất cả dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, mà quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật”.

UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh và xử lý kịp thời đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định pháp luật, cũng như việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép mà không xử lý kịp thời.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phổ biến pháp luật về đất đai, nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, người sử dụng đất trong quản lý, sử dụng đất theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau thanh tra, đẩy nhanh tiên độ cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở tôn giáo, tổ chức, hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt tập trung hoàn thành Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống phần mềm theo chức năng.

Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp, tăng cường với các Sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý quy hoạch, xây dựng; kiểm tra, thanh tra phát hiện các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong xây dựng công trình theo thẩm quyền quy định. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Đối với người sử dụng đất, nếu có các mục đích khác ngoài quy định của chỉ thị thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm