Quảng Ngãi: Kỷ luật một loạt cán bộ sai phạm

(PLO) - Ngày 3/8, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đã có quyết định kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây và các cá nhân lãnh đạo cấp cao liên quan ở địa phương này do những sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015-2020; công tác cán bộ, công tác quản lý, sử dụng các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2018.

Huyện ủy Sơn Tây, Quảng Ngãi.

Huyện ủy Sơn Tây, Quảng Ngãi.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy kết luận, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây có vi phạm không tổ chức đầy đủ các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường vụ Huyện ủy theo quy chế làm việc; tham mưu cho Huyện ủy ban hành quy chế làm việc có một số nội dung không đúng thẩm quyền; chậm tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và một số quy định về công tác cán bộ; quyết định bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục…

Ông Đinh Kà Để với cương vị là Bí thư Huyện ủy có những sai phạm, khuyết điểm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng cơ quan nơi công tác. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh Kà Để bằng hình thức khiển trách.

Ông Lê Văn Tùng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây chịu một phần trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây và còn có một số vi phạm; ông Trương Văn Do (Chủ tịch HĐND huyện), Đinh Xuân Trái (Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy), chịu một phần trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây. Xét tính chất, mức độ vi phạm của ông Lê Văn Tùng, Trương Văn Do, Đinh Xuân Trái, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm