Quảng Ngãi lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLO) -Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Mục đích nhằm nắm bắt thông tin, đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời; đảm bảo mục đích kiểm tra, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo, điều hành công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Qua đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện ở 3 huyện là Đức Phổ, Bình Sơn và Trà Bồng. Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018. Đoàn kiểm tra gồm 09 thành viên do Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm