Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư mới và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm một số dự án nhà ở thương mại, khu đô thị. Dự kiến có 196 vị trí có khả năng xem xét trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 11/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 của tỉnh này.

Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 59 vị trí phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị gồm: 47 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, đang triển khai đầu tư xây dựng; 12 vị trí đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, hiện đang chuẩn bị các thủ tục để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định.

Quảng Ngãi dự kiến có 196 vị trí có khả năng xem xét trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

Quảng Ngãi dự kiến có 196 vị trí có khả năng xem xét trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2024, tỉnh sẽ thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư mới và lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm một số dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch của giai đoạn 2021- 2025. Dự kiến có 196 vị trí có khả năng xem xét trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về nhà ở xã hội, đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 7 vị trí phát triển nhà ở xã hội bao gồm: 2 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, đang triển khai xây dựng; 5 vị trí là quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quảng Ngãi sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội đã lựa chọn được chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư mới, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện thêm một số dự án nhà ở xã hội trong năm 2024 để cung cấp sản phẩm nhà ở xã hội hoàn thiện, đủ điều kiện giao dịch trong năm 2025 hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021- 2025. Dự kiến có 5 vị trí có khả năng xem xét trình chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024.

Riêng trong giai đoạn 2021- 2023, tỉnh Quảng Ngãi có 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã lựa chọn được nhà đầu tư gồm: nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị- dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1- giai đoạn 1A tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây (TP Quảng Ngãi); nhà ở xã hội thuộc dự án khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi tại xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh).

Tuy nhiên, các dự án này đến nay chưa có sản phẩm hoàn thiện, đủ điều kiện giao dịch. Bên cạnh đó, có thêm 5 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được chấp thuận chủ trương đầu tư mới, trong đó có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Quảng Ngãi dự kiến cung cấp khoảng 4.424 lô đất nền trong năm 2024.

Quảng Ngãi dự kiến cung cấp khoảng 4.424 lô đất nền trong năm 2024.

Đối với nhà ở công vụ, năm 2023 tỉnh chưa xác định cụ thể các vị trí để đầu tư xây dựng. Năm 2024 cần thực hiện rà soát, xác định đủ số lượng vị trí để thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thành trong năm 2025 với 184 căn nhà công vụ, bố trí cho giáo viên tới công tác tại các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn để hoàn thành xây dựng nhà ở trong năm 2024 được tính toán khoảng hơn 8.380 tỷ đồng trên cơ sở diện tích sàn nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm là trên 1,18 triệu m2 và suất vốn đầu tư bình quân 7,05 triệu đồng/m2 sàn. Đây là nguồn vốn các hộ gia đình, cá nhân chi trả để tự xây dựng nhà ở thuộc sở hữu.

Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng tại các dự án cần đảm bảo bố trí phù hợp với tiến độ thực hiện để đảm bảo lượng sản phẩm đủ điều kiện giao dịch trong năm 2024. Nguồn vốn hỗ trợ về nhà ở theo các chương trình mục tiêu sẽ căn cứ theo nguồn vốn Ngân sách Trung ương phân bổ để thực hiện.

Đọc thêm