Quảng Ngãi: Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 25/3, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1205/UBND-KTN giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 850/BXD-QLN ngày 15/3/2022.
Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương hoàn thành hệ thống thông tin và thường xuyên cập nhật, công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Đánh giá về tình hình chung của thị trường bất động sản, gồm số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành; số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân); lượng giao dịch và tổng giá trị giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng.

Giá nhà ở và một số loại hình bất động sản khác (chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, nhà ở xã hội); giá cho thuê văn phòng, mặt bằng thương mại, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp,...

Ngoài ra, nêu những khó khăn, vướng mắc và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp và thị trường bất động sản trên địa bàn, đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có).

Đọc thêm