Quảng Ninh: Kết quả thi hành án dân sự về tiền, tăng gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ

(PLVN) - Kết quả thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 29/02/2020), trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 92.625.050.000 đồng, tăng 5.916.626.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác Tư pháp, thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Công tác tiếp công dân luôn được Cục và các Chi cục quan tâm tổ chức thực hiện, đảm bảo việc tiếp công dân đúng theo quy định. Trang bị cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp công dân phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Đến 29/02/2020, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được là 14 đơn (09 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo).

Trong đó, 02 việc khiếu nại đã được các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thụ lý giải quyết, số đơn còn lại do trùng nội dung đã được giải quyết nên được cơ quan Thi hành án dân sự trả lời bằng văn bản. Trong 5 tháng đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ninh không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người nào. Công tác thi hành án hành chính đã thực hiện theo dõi thi hành là 10 việc, trong đó, số việc năm trước chuyển sang là 07 việc, số việc thụ lý mới là 03 việc, số việc đã thi hành xong là 03 việc, số việc chưa thi hành xong đang tiếp tục theo dõi thi hành là 07 việc.

Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thi hành án dân sự, nhất là đối với các ngành trong khối nội chính như Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân cùng cấp theo Quy chế phối hợp 4 ngành; triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp thi hành án giữa Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước, Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an đối với đương sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các Trại giam, Trại tạm giam; tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, số việc, tiền có điều kiện chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều, cụ thể: Số việc có điều chuyển kỳ sau là 2.354 việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau là 614.901.591.000 đồng. Các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh thiếu nhà ở công vụ, nên khó khăn khi chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức giữa các đơn vị; cơ chế, chính sách, chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyển đổi vị trí công tác còn hạn chế.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu tốt cho cấp uỷ, chính quyền và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, theo dõi thi hành các vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo định hướng, chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức khi có các yêu cầu liên quan đến thi hành án dân sự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự, sử dụng hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số. Thực hiện cập nhật hồ sơ thi hành án vào phần mềm thụ lý quá trình thi hành án và thống kê thi hành án theo đúng chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự.

Cùng chuyên mục
Cán bộ Mặt trận phải lắng nghe ý kiến của nhân dân

Cán bộ Mặt trận phải lắng nghe ý kiến của nhân dân

(PLVN) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận, ngoài sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, thì mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Đọc thêm