Quảng Ninh: Ngành Y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

(PLO) - Những năm gần đây, ngành Y tế Quảng Ninh đã có bước tiến lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.  

Bé trai đầu tiên ra đời nhờ thụ tinh ống nghiệm tại BV Sản Nhi Quảng Ninh

Bé trai đầu tiên ra đời nhờ thụ tinh ống nghiệm tại BV Sản Nhi Quảng Ninh

Năm 2017, ngành Y tế Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh, Quảng Ninh là một trong số các tỉnh đi đầu về y tế dự phòng; chất lượng công tác khám, chữa bệnh không ngừng được nâng cao cả về y tế phổ cập và chuyên sâu. Đặc biệt, việc quan tâm phát triển mạnh kỹ thuật y tế chuyên sâu, với phương châm “Trung ương làm được kỹ thuật nào thì Quảng Ninh cũng cơ bản làm được kỹ thuật đó” đã đưa ngành Y tế Quảng Ninh tiếp cận và làm chủ hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch, xạ trị ung thư, vô sinh hiếm muộn.

Ngành cũng quan tâm phát triển mạnh nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, xây dựng các cơ chế đãi ngộ đặc thù để thu hút, giữ chân các bác sỹ giỏi và dành chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng các đối tượng thu hút. Đồng thời triển khai có hiệu quả mô hình “Nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chung”; nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Cùng với đó, triển khai nhiều cơ chế, chính sách mạnh mẽ, mang tính đặc thù để hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT đã đem lại kết quả là tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 92%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Với tinh thần quyết tâm đổi mới, tạo đột phá, năm 2018, ngành Y tế tiếp tục đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai trong toàn ngành. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia và hướng tới chuẩn quốc tế; phát triển đồng thời cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, đổi mới phương thức quản trị, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục thu hút đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ cấu lại đội ngũ nhân lực theo phương châm “Nguồn nhân lực là trung tâm của mọi sự phát triển”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở y tế thông minh, thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong năm 2018, ngành Y tế Quảng Ninh tiếp tục triển khai hợp nhất 5 trung tâm chuyên khoa chuyên ngành tuyến tỉnh, gồm: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh (CDC). Việc củng cố, phát triển mạng lưới y tế dự phòng theo hướng tập trung, thu gọn đầu mối các đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống.

Với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng bộ các giải pháp,  ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tạo nên những bứt phá mới, tạo được sự hài lòng của người dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm