Quy định rõ cơ cấu tổ chức của tổ giúp việc và bộ phận thường trực

(PLVN) -Chiều 26/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg; triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL theo Quyết định số 236/QĐ-TTg. Đồng thời đề nghị Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với các dự thảo văn bản đã được chỉnh lý; cho ý kiến chỉ đạo đối với dự kiến các chuyên đề, lĩnh vực rà soát chuyên sâu của Tổ công tác và dự kiến phân công tổ chức thực hiện các chuyên đề, lĩnh vực này để đưa ra thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp đầu tiên của Tổ công tác. 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh đây là nhiệm vụ khó, vì mang tính liên ngành, phạm vi công việc rộng, nhiều và phức tạp, thời gian gấp gáp, do đó Thứ trưởng đề nghị Cục Kiểm tra VBQPPL có các giải pháp mang tính khoa học; nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các đơn vị để sớm trình Bộ trưởng.

Thứ trưởng cũng yêu cầu rà soát hai Kế hoạch thật kỹ; lượng hóa các đầu công việc cụ thể; bám sát vào tiến độ. Đối với việc triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 236, phải bám sát vào sở trường của các đơn vị, nhất là các đơn vị ở bên ngoài; quy định cơ cấu tổ chức, tên gọi của tổ giúp việc và bộ phận thường trực; rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng, Tổ phó, thành viên Tổ công tác; bổ sung thêm nhiệm vụ cho Tổ giúp việc. Ngoài ra, cần hoàn chỉnh giấy tờ, tiếp thu ý kiến của các đơn vị để trình Bộ trưởng, xin ý kiến một số vấn đề còn băn khoăn.

Đọc thêm