Quý I/2020: Áp dụng nhiều giải pháp, thi hành án dân sự đạt kết quả tích cực.

(PLVN) -Mặc dù mới là đầu tháng 2/2020 nhưng tính theo năm công tác Thi hành án dân sự (THADS), đây đã là thời điểm quý II, do đó trong quý I vừa qua các cơ quan THADS đã chủ động, khẩn trương, áp dụng nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Tại Điện Biên, công tác kiện toàn bộ máy tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong Quý I/2020, Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, lập hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020. Để đảm bảo kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý Ngành, Cục THADS tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn tại chỗ, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp trên xem xét, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý còn thiếu, phấn đấu kiện toàn đủ số và chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý Cục, Chi cục, phòng chuyên môn trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Trong 03 tháng đầu năm 2020, Cục đã thực hiện điều động đối với 02 công chức tại Chi cục.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được quan tâm thực hiện. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động trong Ngành đã được các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời, theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho công chức.

Cục THADS tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cấp huyện để nắm bắt, trao đổi tình hình hoạt động từng Chi cục, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Chấp hành viên, công chức trong thực thi công vụ. Tính đến ngày 31/12/2019, không có công chức nào trong các cơ quan THADS tỉnh Điện Biên vi phạm đạo đức nghề nghiệp phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Thái Bình: Song song với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự. Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức trong toàn tỉnh.

Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, Quyết định phân bổ biên chế đối với các cơ quan thi hành án trong tỉnh; các Cơ quan THADS trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 báo cáo xin ý kiến UBND cùng cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng hướng dẫn của Tổng cục.

 Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tích cực thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, chú trọng phân loại xử lý án, tập trung xử lý án tín dụng ngân hàng, án trọng điểm, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác kiểm tra, phấn đấu năm 2020 hệ thống các cơ quan THADS của tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 3 tháng năm 2020, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong và đình chỉ  1.152 việc, đạt tỷ lệ 43,80 %. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 139 việc (13,7 %) và giảm 2,6 % về tỷ lệ do số có điều kiện 3 tháng năm 2020 tăng 47 việc so với cùng kỳ 2019.

Tại Nghệ An: Sau khi Tổng cục THADS ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2020, Cục đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020 cho các cơ quan THADS trong tỉnh, đồng thời chỉ đạo Chi cục trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thuộc Cục thực hiện việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến từng Chấp hành viên. 

Kết thúc đợt I (từ 10/10/2019 đến 31/12/2020) phong trào thi đua cao điểm theo Kế hoạch của UBND tỉnh, Cục đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng báo cáo sơ kết phong trào thi đua, đồng thời lập danh sách các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong đợt thi đua để tiến hành khen thưởng. Để kịp thời phát động đợt II phong trào thi đua, Cục đã ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị triển khai đợt II với khẩu hiệu: “Toàn Ngành THADS tỉnh Nghệ An thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Trong quý I, đã thi hành xong 3.783 việc, đạt tỷ lệ 47%. So với cùng kỳ năm 2019, giải quyết xong tăng 278 việc (8%). Về tiền, đã thi hành xong gần 103 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, giải quyết xong tăng hơn 24 tỷ đồng (31%).

Tại Đồng Tháp: Công tác tổ chức cán bộ và hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Cấp ủy Đảng, HĐND, UBND 02 cấp tỉnh, huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và cho chủ trương xử lý. Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

Công tác phối hợp với các ngành hữu quan, chính quyền địa phương trong THADS nhìn chung có nhiều thuận lợi, luôn được sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của các ngành theo quy chế đã ký kết và các quy định của pháp luật. Các cơ quan THADS trong tỉnh luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, xem đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác của ngành. Cục và các Chi cục tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nề nếp cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến, tạo sự công khai, minh bạch và nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm