Quyết định ngày học sinh, sinh viên Đồng Nai đi học trở lại

(PLVN) - UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức đưa ra quyết định mới nhất về thời gian đi học trở lại của học sinh tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất từ ngày 4/5 cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Cụ thể, học sinh khối Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; học viên các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống và học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4/5. Khối Tiểu học, trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11/5. Các nhóm trẻ còn lại đi học từ ngày 18/5.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch học đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo phạm vi, chức năng quản lý, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid - 19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành y tế; tiếp tục triển thai các phương án dạy học bài mới và phương pháp đánh giá kết quả của người học đến các đơn vị trực thuộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tình Đồng Nai yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc cho học sinh các trường THPT, học viên của các Trung tâm GDNN - GDTX (lĩnh vực GDTX); học viên của các Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở giáo dục chuyên biệt ... đi học trở lại bắt đầu từ 4/5.

Sở Giáo dục và Đào tạo tình Đồng Nai đồng thời chỉ đạo các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid - 19 trong trường học. Các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động canteen trong trường học phối hợp với cơ quan y tế địa phương nhằm thực hiện nghiêm túc việc khử trùng và rà soát, kiểm tra nhằm đảm bảo thực phẩm, hàng hóa đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và có nguồn gốc rõ ràng cũng như hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm