Ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và mục tiêu Top đầu châu Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, việc cơ cấu, tổ chức lại các sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) để thống nhất thị trường GDCK, nhằm tăng quy mô, vị thế của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, qua đó hội nhập, liên kết quốc tế và thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Sở GDCK Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt Sở GDCK Việt Nam

Ngày 11/12, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã trao quyết định thành lập và nhấn nút chính thức ra mắt Sở GDCK Việt Nam - Vietnam Stock Exchange (VNX).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, các mục tiêu, giải pháp phát triển thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 và yêu cầu TTCK cần phải có sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.

“Điều này đòi hỏi cần có sự thay đổi về mô hình tổ chức thị trường GDCK. Sự phát triển này cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên, khi xu hướng chung hiện nay là hợp nhất, sáp nhập các sở GDCK để giảm thiểu chi phí xã hội, tăng quy mô để tạo ra thị trường lớn, hấp dẫn với nhiều sản phẩm đa dạng, thu hút tốt hơn dòng vốn quốc tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh

Theo đó, việc cơ cấu, tổ chức lại các sở GDCK để thống nhất thị trường GDCK, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch nhằm hướng tới một TTCK Việt Nam thống nhất, chuyên nghiệp trên cơ sở kế thừa, phát huy những truyền thống, thành tích tốt đẹp của 2 sở GDCK; đồng thời đổi mới mô hình quản trị, tăng cường năng lực, hiệu quả và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong việc tổ chức GDCK là yêu cầu cấp thiết và cấp bách.

“Ngày 23/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 37/2020/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của VNX, đánh đấu một cột mốc mới trong quá trình phát triển của TTCK Việt Nam. VNX ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường.

Đặc biệt, sự ra đời của VNX sẽ thống nhất các mảng TTCK Việt Nam còn phân tán. Từ đó, tăng quy mô, vị thế của TTCK Việt Nam, hội tụ đủ tiêu chuẩn để hội nhập và liên kết quốc tế, thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và mục tiêu Top đầu châu Á ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại lễ ra mắt

Phó thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, VNX cùng các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện "Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020" để đề xuất phương hướng cho "Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2021-2030".

Trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật. Đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, làm chủ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, tăng sức cạnh tranh và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc hứa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại buổi lễ hôm nay, đồng thời sẽ cụ thể hóa thành chiến lược cho ngành trong 10 năm tới, thông qua việc triển khai các chương trình hành động nhằm đạt kết quả cao nhất.

“Chúng tôi sẽ xây dựng các tổ chức vận hành GDCK quy mô lớn, chuyên nghiệp, cạnh tranh cao và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong hiện tại và tương lai.

Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương xây dựng ngành Chứng khoán ngày càng phát triển, hội nhập cao và trở thành một trong những TTCK Top đầu của châu Á”, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Công trình khai thác dầu khí trên biển của PVEP

Từ những món nợ ngàn tỷ tới tài khoản ‘rủng rỉnh’ tỷ USD

(PLVN) - Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) đã chính thức bước sang “tuổi” 15, với một chỗ đứng vững chắc trong ngành Năng lượng. Hành trình xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp này đan xen nhiều khó khăn, thuận lợi như thử thách tinh thần lao động dầu khí nhất là với những người “đứng mũi chịu sào” ở đây.

Đọc thêm