SCIC và lộ trình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Định hướng chuyển đổi mô hình hoạt động, trở thành tổ chức đầu tư chuyên nghiệp đã được SCIC hiện thực hóa tại Chiến lược phát triển đến năm 2030. Mô hình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh doanh vốn nhà nước.

Hiệu quả kinh doanh cao

Tại Hội nghị Công bố và triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch đầu tư phát triển đến năm 2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ngày 18/1/2023 mới đây, lãnh đạo SCIC cho biết kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2006 đến nay, SCIC đã tiếp nhận 1.080 DN (bao gồm 25 tập đoàn, tổng công ty) với tổng vốn Nhà nước hơn 32.339 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị

Về bán vốn, SCIC đã bán thành công vốn tại 1.054 DN (bán hết vốn tại 950 DN, bán bớt vốn tại 104 DN và bán quyền mua tại 19 DN), tổng giá trị thu về 51.668 tỷ đồng, gấp 4,1 lần giá vốn ban đầu.

Về sắp xếp và cổ phần hóa, đã có 31 trong tổng số 34 công ty TNHH từ 1-2 thành viên với 100% vốn Nhà nước đã được SCIC tiếp nhận. Về đầu tư kinh doanh vốn, SCIC đã giải ngân đầu tư với tổng số vốn là 37.600 tỷ đồng.

Tính chung sau hơn 17 năm hoạt động kể từ khi thành lập, SCIC đã tạo ra tổng doanh thu 110.432 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 85.863 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân trong cả giai đoạn đạt 13%/năm. Tổng nộp ngân sách nhà nước là 92.245 tỷ đồng.

Đơn cử, gần đây nhất, kết quả kinh doanh trong năm 2023 của SCIC cũng rất khả quan. Theo thông tin của SCIC công bố, tổng doanh thu lũy kế đến 31/12/2023 của SCIC ước đạt 6.916 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu cổ tức ước đạt 5.378 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.695 tỷ đồng, bằng 230% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 6.432 tỷ đồng , bằng 221% kế hoạch.

Chuyển đổi sang mô hình đầu tư chuyên nghiệp

Ngày 10-11-2023, Thủ tướng Chính Phủ đã có Quyết định 1336/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn đến 2025 của SCIC. Đây cũng là cơ sở để SCIC đẩy mạnh cải cách và chuyển đổi mô hình.

Đồng chí Đinh Việt Tùng - Phó Tổng Giám đốc SCIC trình bày các nội dung trọng tâm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ Chiến lược phát triển của SCIC

Căn cứ vào đó, mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 5 năm (2021-2025) được SCIC đặt ra bình quân mỗi năm, gồm: doanh thu đạt 9.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6.700 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt 9,6%.

Đánh giá về sự chuyển mình trong định hướng trở thành quỹ đầu tư chuyên nghiệp, ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐTV SCIC chia sẻ, quy mô GDP của Việt Nam hiện nay tương đương Singapore (450 tỷ USD) nhưng vốn hóa danh mục của SCIC chỉ là 8 tỷ USD, bằng 1/100 các quỹ của Chính phủ Singapore.

Bên cạnh đó, ông Thành chỉ ra thực tế, Việt Nam hiện có nhiều doanh nghiệp địa phương sau nhiều thập kỷ phát triển có khả năng vươn tầm nhưng hiện thiếu nguồn lực về tài chính về quản trị. Tiêu biểu như Becamex Bình Dương, Sonadezi của Đồng Nai..., hay đầu tư phát triển doanh nghiệp vận hành, tạo trung tâm tài chính tại TP HCM.

“Một trong những giải pháp được chuyên gia đề xuất nhiều nhất là quốc gia hóa doanh nghiệp lớn ở địa phương đang mặc chiếc áo chật bằng cách không cần chuyển giao vốn về SCIC. Nhưng cho doanh nghiệp tăng vốn và SCIC đầu tư vào sẽ giải quyết lợi thế quốc gia, gia tăng giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, ông Nguyễn Chí Thành chia sẻ.

Trên lộ trình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, SCIC đã có 17 năm kinh nghiệm trong hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, SCIC đã tiếp nhận 1.080 doanh nghiệp (bao gồm 25 tập đoàn, tổng công ty) với tổng vốn nhà nước hơn 32.339 tỷ đồng.

SCIC bán vốn thành công tại 1.054 doanh nghiệp với tổng giá trị thu về 51.668 tỷ đồng, gấp 4,1 lần giá vốn; và sắp xếp, cổ phần hóa 31 doanh nghiệp trong tổng số 34 công ty TNHH 1,2 thành viên 100% vốn nhà nước đã tiếp nhận. Đây cũng là quá trình tương đồng với nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới như Temasek của Singapore.

SCIC đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 5 năm (2021-2025) với mức bình quân mỗi năm, gồm: doanh thu đạt 9.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6.700 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 10% và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt 9,6%.

Đọc thêm