Sẽ tổ chức 4 Đoàn kiểm tra công tác phổ biến pháp luật

(PLVN) - Năm 2019, sẽ tổ chức 4 Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đây là thông tin đáng chú ý tại Kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL T.Ư năm 2019 vừa ban hành.

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) và đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Đồng Tháp.

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) và đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, nội dung kiểm tra gồm lồng ghép kiểm tra kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL; Tình hình hoạt động của Hội đồng; Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; Triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL (tổng kinh phí cấp cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý và của từng cơ quan, tổ chức, địa phương...); thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

Đặc biệt, qua kiểm tra đánh giá kết quả đã đạt được, những mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng. Kế hoạch cũng nêu rõ thời gian, địa điểm, phân công và cách thức kiểm tra. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm