Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII

(PLVN) -Ngày 28/5, trong không khí sôi nổi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Sở Tư pháp Đắk Lắk bầu ra BCH Đảng bộ mới

Đại hội Sở Tư pháp Đắk Lắk bầu ra BCH Đảng bộ mới

Ông Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Lắk khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. 63 Đảng viên dự Đại hội cần đề cao tinh thần, trách nhiệm tự phê bình, phê bình nghiêm túc, thẳng thắn góp ý kiến một cách khách quan, toàn diện những việc đã làm được và yếu kém, hạn chế còn tồn tại, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp cũ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có tư tưởng, năng lực và trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tư pháp Đắk Lắk đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội XI đề ra.

Cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh đã chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW IV (Khóa XI, XII); Cụ thể hóa các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên thành những chương trình hành động, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế và thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác phát triển và kết nạp Đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. 

Trong nhiệm kỳ, tập thể Đảng bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tiếp”; 01 Chi bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tiếp”; 5 lượt đảng viên xuất sắc được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 48 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy tặng Giấy khen; 5 lượt Chi bộ được Đảng ủy tặng Giấy khen “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đã kết nạp 15 đảng viên mới.

Đặc biệt, với việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác xã hội, từ thiện, nhiều tập thể cá nhân đã được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp khen thưởng; hàng năm Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Năm 2015, 1 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp. Năm 2016, 2 cá nhân được Đảng ủy khối tuyên dương điển hình tiên tiến. Năm 2018 và 2019, tập thể Đảng bộ và cá nhân đều được Đảng ủy khối tuyên dương điển hình tiên tiến.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở Tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ông Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp Đắk Lắk đề nghị, Đảng bộ Sở Tư pháp cũng cần quan tâm, chú trọng tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ,  tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, thực hiện tốt công tác phê và tự phê để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đảng bộ Sở gồm 7 đồng chí, trong đó 1 Bí thư và 2 đại biểu đi dự đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Hàng năm, 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, phấn đấu hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách;

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên, trong nhiệm kỳ kết nạp 12 đảng viên mới; 100% đảng viên, công chức, viên chức tham gia “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống cho công chức, viên chức và người lao động;

Phấn đấu giữ vững cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự”, “cơ quan văn hóa”; Hàng năm các đoàn thể đều đạt vững mạnh trở lên.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm