Sở Tư pháp Hải Dương triển khai công tác tư pháp năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 21/1, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022.

Sở Tư pháp Hải Dương triển khai công tác tư pháp năm 2022

Sở Tư pháp Hải Dương triển khai công tác tư pháp năm 2022

Đánh giá kết quả năm 2021, Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương nhận định các mặt công tác tư pháp đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quy định về tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, công tác thẩm định, kiểm tra VBQPPL (văn bản quy phạm pháp luật) có chuyển biến tích cực. Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 38 quyết định do UBND ban hành. Phát hiện 3 văn bản có sai sót về nội dung dẫn chiếu phần căn cứ ban hành, đã thực hiện xử lý. Kiến nghị UBND và các cơ quan liên quan nghiên cứu xử lý 1 văn bản có nội dung diễn đạt chưa rõ ràng, 4 băn bản QPPL khác có căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm kiểm tra. Kiểm tra 812 văn bản do HĐND và UBND 6 đơn vị cấp huyện ban hành.

Sở Tư pháp Hải Dương triển khai công tác tư pháp năm 2022 ảnh 1

Ông Bùi Sỹ Hoàn -Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Hải Dương trao giấy khen cho các nhân tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2020

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật có sự đổi mới, tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua và các văn bản phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt là các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được chú trọng trong việc đánh giá hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Hoạt động bổ trợ tư pháp tiếp tục được xã hội hóa sâu rộng. Tổ chức, bộ máy của sở Tư pháp được củng cố kiện toàn. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh.

Năm 2022, ngành Tư pháp tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành, sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Nâng cao chất lượng công tác tham gia ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng 100% văn bản QPPL theo yêu cầu, tổ chức tổng kết 10 năm thì hành luật PBGDPL và tổng kết 10 năm thực hiện ngày pháp luật trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng thể chế của ngành đồng bộ, toàn diện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục cải tiến phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực; đẩy nhanh tiến độ số hoá dữ liệu hộ tịch….

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm