Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

(PLVN) - Vừa qua, Chi bộ Văn phòng Sở 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với đồng chí Hà Trung Hiếu- chuyên viên công tác tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tới dự, chỉ đạo Lễ Kết nạp đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Văn Ngà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, tham gia Lễ kết nạp có toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở 2.

Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng đối với tổ chức đảng các cấp nhằm bổ sung lực lượng, đặc biệt là đảng viên trẻ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trong những năm qua Chi bộ Văn phòng Sở 2 luôn coi trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này nhằm thường xuyên, kịp thời phát hiện, giúp đỡ những quần chúng ưu tú, có mục tiêu, nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng và phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên, qua đó từng bước xây dựng, củng cố phát triển tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. Chi bộ phân công đảng viên chính thức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú đang công tác tại Chi bộ (việc phân công này được thực hiện tới từng tổ đảng).

Đ/c Nguyễn Văn Ngà- Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp cùng tập thể Chi bộVăn phòng Sở 2 chúc mừng đảng viên mới

Đ/c Nguyễn Văn Ngà- Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp cùng tập thể Chi bộVăn phòng Sở 2 chúc mừng đảng viên mới

Được phát hiện và giúp đỡ từ Chi bộ và đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng. Đồng thời từ sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện toàn diện về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhiệm vụ chính trị, quần chúng Hà Trung Hiếu– Chuyên viên Văn phòng Sở đã được các tổ chức đảng xem xét, đồng ý kết nạp đảng và chính thức được đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày 24/5/2024.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn- Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở 2 trao Quyết định kết nạp đảng cho đ/c Hà Trung Hiếu

Đ/c Hoàng Anh Tuấn- Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở 2 trao Quyết định kết nạp đảng cho đ/c Hà Trung Hiếu

Phát biểu tại Lễ Kết nạp đảng viên mới, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Ngà khẳng định vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên, hoan nghênh và chúc mừng đồng chí Hà Trung Hiếu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúc mừng Chi bộ có thêm đảng viên mới, là cơ sở để Chi bộ tiếp tục được củng cố, phát triển. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu Chi bộ tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để xem xét kết nạp vào Đảng, góp phần xây dựng, củng cố Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Lễ Kết nạp đảng viên mới đồng chí Hà Trung Hiếu bày tỏ niềm vui, tự hào khi được kết nạp, đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng, và trau dồi kiến thức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy đúng vai trò xung kích của đảng viên mới góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng đảng của Chi bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Đọc thêm