Sớm đưa Đồng Tháp thành một tỉnh dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long

(PLVN) - Sớm đưa vị thế phát triển của Đồng Tháp thành một trong những tỉnh dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long có kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh là mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời gian tới.
Khu du lịch Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh minh họa)
Khu du lịch Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1195/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập Quy hoạch là làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của tỉnh; sớm đưa vị thế phát triển của Đồng Tháp thành một trong những tỉnh dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long có kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh…

Theo đó, nội dung lập Quy hoạch phải đảm bảo yêu cầu: Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế, xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng; bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai...

Quyết định 1195 cũng nêu rõ UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; tổ chức lập và hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh không quá 18 tháng kể từ ngày ký Quyết định này.

Đọc thêm