Sơn La bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải

(PLVN) - Tại Quyết định số 1379, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bổ nhiệm ông Đào Tài Tuệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La kể từ ngày 1/7/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cá nhân.

Tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đào Tài Tuệ sinh năm 1975, quê huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Tuệ từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải...

Sơn La bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cá nhân.

UBND tỉnh Sơn La cũng công bố các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Đinh Trung Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Bà Điêu Thị Dân, Phó trưởng ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Tiến Dương, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, bổ nhiệm ông Đinh Văn Trần Phú, Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La.

Ông Phùng Kim Sơn, ông Nguyễn Công Đoàn, ông Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Đức Luyến giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 1/7/2020 đến ngày 1/7/2025, riêng đối với bà Điêu Thị Dân, sinh 10/11/1967, thời hạn điều động, bổ nhiệm từ ngày 1/7/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm