Sơn La tăng cường kiểm tra công tác pháp chế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác pháp chế và công tác tư pháp khác tại một số sở, ngành của địa phương.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Theo đó, trong các ngày 26 - 27/4, Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh do Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Minh Hòa làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác pháp chế và công tác tư pháp khác tại Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra việc bố trí cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; việc thực hiện các nhiệm vụ pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ (công tác xây dựng pháp luật, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác bồi thường của Nhà nước, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…); việc thực hiện các công tác tư pháp khác (công tác giám định tư pháp) từ năm 2020 đến thời điểm kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác pháp chế và công tác tư pháp khác đã và đang được Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện các nhiệm vụ được cơ quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo thời gian kịp thời theo kế hoạch hằng năm của UBND tỉnh.

Qua đánh giá sơ bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị các sở cần tiếp tục quan tâm, bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác pháp chế thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Đặc biệt chủ động cử cán bộ pháp chế tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế do Bộ Tư pháp tổ chức.

Việc kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế và công tác tư pháp khác tại một số sở ngành của tỉnh Sơn La nhằm phát hiện, đánh giá những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế tại cơ quan. Đồng thời kịp thời khắc phục hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế và công tác tư pháp khác.

Cùng chuyên mục
Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

(PLVN) - Chiều 1/7, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Nguyễn Duy Thắng đã chủ trì cuộc họp trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL và tình hình xử lý kết quả rà soát VBQPPL của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Đọc thêm