Tân Lạc – Hòa Bình: Huy động được hơn 140 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

(PLVN) - Theo kế hoạch, đến hết năm 2020 huyện Tân Lạc sẽ có 07 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về đích nông thôn mới và bình quân 15 tiêu chí/ xã.

Tân Lạc – Hòa Bình: Huy động được hơn 140 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Tân Lạc đã huy động các nguồn vốn được hơn 141 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hơn 75 tỷ đồng là vốn từ chương trình nông thôn mới, còn lại là vốn lồng ghép.

Căn cứ dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu của các địa phương cơ sở, UBND huyện Tân Lạc đã phân bổ vốn cho các xã để phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện dựa trên nguyên tắc đảm bảo đúng tiêu chí và định mức.

Theo đó,UBND huyện Tân Lạc chú trọng tập trung nguồn vốn đầu tư cho các công trình cấp bách, thanh toán các công trình còn nợ đọng và các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Đặc biệt, đầu tư xây dựng các công trình cho 02 xã dự kiến về đích nông thôn mới trong năm nay là xã Nhân Mỹ và xã Quyết Chiến.

Hiện nay, hai đơn vị này được đầu tư cơ bản các công trình, hạng mục hạ tầng để đảm bảo các tiêu chí như: đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống điện... đây là những tiêu chí khó đạt trong xây dựng nông thôn mới./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm