Tăng cường hoạt động giám sát của mặt trận đoàn thể, báo chí đối với hoạt động tư pháp

(PLVN) - Đó là một số biện pháp trong hàng loạt biện pháp mà Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đề nghị các cơ quan tư pháp  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong buổi tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bí thư Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong đánh giá, dự báo tình hình và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP và phòng, chống tham nhũng. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên với số lượng lớn các vụ án đạt chất lượng cao. Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động giám sát đối với công tác tư pháp được chú trọng…

Trong đó, có nhiều mặt nổi bật như: Tăng cường trấn áp tội phạm có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao với khối lượng lớn. Các cơ quan tư pháp đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCTP năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị: Cần nâng cao chất lượng các hoạt động tố tụng, đảm bảo đúng pháp luật, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện dân sự hành chính; tăng cường thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; quan tâm chú trọng hoàn thiện các thiết chế, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Tăng cường hoạt động giám sát của mặt trận đoàn thể, báo chí đối với hoạt động tư pháp ảnh 1
 Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh giám sát tại Sở Tư pháp.

Tiếp tục củng cố phát triển lành mạnh các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp theo hướng xã hội hóa, song phải có sự quản lý nhà nước chặt chẽ. Tăng cường vai trò của đoàn luật sư, luật sư trong tham gia giải quyết các vụ án khiếu kiện hành chính và tăng cường hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận đoàn thể, báo chí đối với hoạt động tư pháp.

Quan tâm xây dựng, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành về tư pháp, bổ trợ tư pháp. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp, luật sư đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật quốc tế để tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp có yếu tố nước ngoài, bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước gắn với chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm của các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp không đúng pháp luật, ảnh hưởng đến nhân dân. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong các cơ quan tư pháp, tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp.

Tăng cường trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch, thông tin trong hoạt động tư pháp. Tiếp tục chăm lo đến cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp để đáp ứng được quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận công lý của nhân dân, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác cải cách tư pháp, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của tỉnh đã đề ra.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm