Tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong lĩnh vực xây dựng pháp luật

(PLVN) -Sáng ngày 3/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Tư pháp giai đoạn 2016 - 2020. Vụ trưởng Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị.

Tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong lĩnh vực xây dựng pháp luật

Công tác bình đẳng giới đạt được nhiều kết quả ấn tượng

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động bình đẳng giới ngành Tư pháp giai đoạn 2016 - 2020 cho biết, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác bình đẳng giới, đặc biệt là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, thực hiện các chế độ chính sách bảo đảm sự bình đẳng, tiến bộ phụ nữ. Kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Tư pháp đã được xây dựng sát với mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của đội ngũ công chức, viên chức nữ.

Kế hoạch hành động cũng được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Tư pháp triển khai kịp thời, bài bản, đồng bộ tại các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp địa phương. Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động đã góp phần quan trọng vào việc phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nữ của Bộ, ngành Tư pháp.

Ban VSTBPN ngành Tư pháp và Ban VSTBPN của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp được kiện toàn, củng cố, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới của ngành Tư pháp và của quốc gia. Công tác thống kê số liệu về giới cũng được quan tâm triển khai thực hiện…

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng nhưng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần sớm được nhận diện và khắc phục, như: Việc thực hiện quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ở các bộ, ngành, địa phương đạt kết quả chưa cao; pháp luật về bình đẳng giới hiện nay còn nhiều quy định chưa thống nhất…

Đẩy mạnh lồng ghép giới trong các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó, nâng cao công tác bình đẳng giới và định hướng cho công tác này giai đoạn 2021 - 2025.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò của công chức, viên chức nữ của Bộ, ngành Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngày càng quan trọng mà Đảng, Nhà nước đã và sẽ giao cho Bộ, ngành Tư  pháp trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu về bình đẳng giới.

Tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong lĩnh vực xây dựng pháp luật ảnh 1
 

Theo đó, cần chủ động, trách nhiệm hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Đặc biệt, trong công tác xây dựng pháp luật, cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban VSTBPN Ngành để đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định về lồng ghép giới trong trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

Các thành viên Ban VSTBPN Ngành chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ dự thảo Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa những nội dung mang tính định hướng; gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ Chính phủ mới.

Các Ban VSTBPN của các đơn vị tích cực tham mưu tăng cường lồng ghép vấn đề giới trong lĩnh vực chuyên môn được giao của đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp để tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét hơn trong nhận thức và hành động bình đẳng giới của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Việc triển khai công tác bình đẳng giới cần xác định, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để vận động sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quá trình thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới của Ngành trong giai đoạn 2021-2025; tăng cường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực này. Quan tâm lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình phù hợp để giao việc. 

Ngoài ra, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng nhấn mạnh: “Giai đoạn 2021 - 2025, chúng ta cần chú trọng, quan tâm hơn nữa trong việc biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương, điển hình trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ”. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm