Tăng cường phối hợp để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả

(PLVN) - Để kịp thời triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị thuộc Bộ đạt chất lượng, hiệu quả, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đề nghị phối hợp thực hiện một số nội dung. 

Một buổi tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật ở Phú Thọ

Một buổi tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật ở Phú Thọ

Cụ thể, hàng năm, chủ trì, phối hợp với Vụ PBGDPL triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL về những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là trong xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức PBGDPL. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt kịp thời các luật, Pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật mới bằng các hình thức thiết thực, phù hợp cho từng đối tượng.  

Ngoài ra, Vụ PBGDPL cũng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò, sử dụng có hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương (BCVPL) của các đơn vị thuộc Bộ; đề nghị các đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá mức độ hoạt động của BCVPL trong việc tham mưu, triển khai nhiệm vụ PBGDPL của đơn vị; chủ động phối hợp với Vụ PBGDPL đề xuất, công nhận BCVPL của đơn vị  theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP, trong đó có thông tin “lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm PBGDPL”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm