Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) - Đổi mới mạnh mẽ cách làm gắn với công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những yêu cầu của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khi dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật diễn ra chiều 25/12.

Đánh giá kết quả đạt được năm 2019 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên cho biết, công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện và trình các văn bản, đề án của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng được thực hiện tích cực, chủ động, phần lớn được ban hành đúng tiến độ. So với Kế hoạch, đến nay, Vụ đã hoàn thành khoảng 90% các nhiệm vụ được giao, dự kiến hết năm công tác sẽ hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được chú trọng, tăng cường, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở… Nội dung, hoạt động PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức pháp luật của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và nhân dân được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có nhiều đổi mới…

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 1
 Phó Vụ trưởng Phan Hồng Nguyên báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Vụ

Năm 2020, Vụ sẽ tham mưu Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Chính phủ xây dựng, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành văn bản thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra thực tiễn thi hành Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị đánh giá cao những kết quả đạt được của Vụ PBGDPL. Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đỗ Xuân Lân còn biểu dương những nỗ lực, kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Vụ. Ông Lân cũng đề nghị Vụ phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể tham mưu phổ biến các văn bản, nghị quyết của Đảng và tin tưởng vẫn có nhiều “đất” để sáng tạo trong công tác PBGDPL.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 2
 Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Đặng Vũ Huân đánh giá về hiệu quả phối hợp giữa 2 đơn vị

Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Đặng Vũ Huân thì nhận định giữa hai đơn vị đã gắn bó, hỗ trợ nhau rất nhiều. Chia sẻ những khó khăn trong bối cảnh đổi mới hiện nay, ông Huân cho rằng không có cách nào khác là phải tăng cường áp dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để bám sát nội dung cần truyền tải.

Biểu dương kết quả công tác năm 2019, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh năm nay là năm “được mùa” trong hoạt động hoàn thiện thể chế của Vụ vì đều tham mưu ban hành những văn bản mang tính đột phá như Quyết định mới về tủ sách pháp luật, Đề án về tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, Đề án về tăng cường năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tạo thuận lợi rất lớn trong công việc.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 3
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu lưu ý một số giải pháp cho năm 2020 

Vụ cũng chú trọng vào chỉ đạo, hướng dẫn trong các lĩnh vực công tác của mình; tham mưu tổ chức thành công tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Tỷ lệ hòa giải rất cao, góp phần bảo đảm an ninh tại cơ sở, được nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật dần dần đi vào nền nếp, vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu.

Cơ bản đồng tình với phương hướng năm 2020, Thứ trưởng lưu ý một số giải pháp như kiện toàn, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ cách làm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin (tính tới giải đáp pháp luật tự động, trực tuyến). Đồng thời, tăng cường phối hợp công tác, kết nối trong hoạt động của Vụ với các đơn vị thuộc Bộ và ngoài Bộ (như Chương trình 585 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các chương trình tư vấn pháp luật do các bộ, ngành, địa phương tiến hành).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm