Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của báo chí với xã hội

(PLVN) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo văn bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo TP và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị với hình thức phù hợp để quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội Nhà báo TP xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để hướng dẫn các chi hội, liên Chi hội, hội viên Hội Nhà báo TP triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo hướng dẫn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo TP Hà Nội phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực để thu hút hội viên; phát huy vai trò giám sát, phản biện của báo chí với xã hội; thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí; đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm