Tây Ninh: Nâng cao chất lượng nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) - Ngày 24/5, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức pháp chế.

Ông Phạm Văn Đặng - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị, cùng dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu là báo cáo viên các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, công chức pháp chế, báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Văn Đặng khẳng định, Hội nghị góp phần rất quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, cũng như góp phần phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Tuy nhiên theo lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL có lúc, có nơi, có địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục.

Tại Hội nghị này, báo cáo viên, công chức pháp chế được giảng viên hướng dẫn cập nhật kiến thức chung về PBGDPL và một số kỹ năng hỗ trợ trong hoạt động của Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, kỹ năng viết tin bài.

Đọc thêm