THADS Kiên Giang nỗ lực không để xảy ra tình trạng án tồn đọng, kéo dài

(PLO) - Tại Kiên Giang, mặc dù số vụ việc thi hành án dân sự (THADS) có tính phức tạp ngày càng nhiều; những vụ việc liên quan đến tài sản là đất đai rất khó xử lý nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các cơ quan THADS đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu được giao.

Một buổi họp liên ngành do Cục THADS Kiên Giang tổ chức. Ảnh: T.Dung

Một buổi họp liên ngành do Cục THADS Kiên Giang tổ chức. Ảnh: T.Dung

Năm 2018, căn cứ vào tình hình thực tế, Cục THADS Kiên Giang đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 cho các Phòng chuyên môn và các Chi cục thực hiện, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể sau: Thi hành xong đạt trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; Giảm ít nhất 3% số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm sau… 

Hàng tháng, lãnh đạo Cục tổ chức họp giao ban với các Phòng chuyên môn và các Chi cục để nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, chấp hành viên bám sát nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi hành nhanh chóng các vụ có điều kiện. 

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, THADS ở Kiên Giang đã đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, về việc, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 12.172 việc, đạt tỷ lệ 75,94% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 3,94%).

So với năm 2017, giảm 831 việc (-6,39%) và tăng 0,39% về tỷ lệ. Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 664.765.612.000 đồng, đạt tỷ lệ 46,62% (so với chỉ tiêu giao, vượt 14,62%). So với năm 2017, tăng 134.787.590.000 đồng, tăng 9,4% về tỷ lệ.

Đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các cơ quan THADS trong tỉnh đã giải quyết được 166 việc, thu được 328.239.778.000 đồng (đạt tỷ lệ 20,05% về việc và 36,13% về tiền). 

Trong năm, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 285 trường hợp (giảm 31 trường hợp so với năm 2017), trong đó có 130 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành (giảm 71 trường hợp so với năm 2017).

Cục THADS Kiên Giang cho biết, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; các cấp, chính quyền địa phương trong công tác THADS. Cấp ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thi hành án và tổ chức cưỡng chế những vụ khó khăn, phức tạp.

Nhìn chung các cấp, các ngành đã phối hợp hiệu quả hơn khi có yêu cầu của chấp hành viên và cơ quan THADS như công tác xác minh và tổ chức thi hành án liên quan đến đất đai, tín dụng, ngân hàng… được thuận lợi.

Cục THADS cũng phối hợp tốt với Trại giam trong việc xác minh điều kiện thi hành án của người đang chấp hành án hình phạt tù. Thực hiện tốt việc xử lý các khoản tiền mà trại giam thu chuyển cơ quan thi hành án để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Đối với các trường hợp đang chấp hành hình phạt tù đương sự thi hành xong các khoản phải thi hành án, đều cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án để phục vụ cho công tác đặc xá theo quy định. Cục cũng chủ động phối hợp với Ngân hàng, tổ chức tín dụng, ngân hàng để xử lý tài sản, xác định khoản nợ xấu; Phối hợp với VKSND, TAND và các cơ quan, ban ngành khác trong THADS được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả như: đính chính bản án, quyết định; thực hiện xét miễn, giảm tiền thi hành án, phối hợp trong xác minh điều kiện thi hành án...

Tuy nhiên, khó khăn nổi lên ở Kiên Giang là vụ việc THADS có tính phức tạp ngày càng nhiều; nhiều vụ việc liên quan đến tài sản là đất đai khó xử lý; các tổ chức tín dụng không thẩm định kỹ tài sản thế chấp dẫn đến khi cơ quan THADS kê biên xử lý thì phát sinh tranh chấp; các khoản án phí có số tiền phải thi hành án nhỏ hơn nhiều so với tài sản của đương sự; người phải thi hành án trong các vụ án hình sự chủ yếu sống phụ thuộc vào gia đình, không có tài sản để đảm bảo thi hành án; nhiều vụ việc trả lại tiền, tài sản có giá trị thấp đương sự không đến nhận; sau khi xử lý xong tài sản thế chấp thì không đủ thanh toán hết nợ cho tổ chức tín dụng nhưng vẫn phải tiếp tục xử lý.

Năm 2019, Cục THADS sẽ tiếp tục đổi mới chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Cục thường xuyên theo dõi từng lĩnh vực mình phụ trách nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, đề xuất của các Chi cục.

Thực hiện tốt việc rà soát, phân loại việc, tiền thi hành án,... Trên cơ sở đó kiểm tra tổ chức thi hành nhanh chóng những vụ việc có điều kiện thi hành, tránh để tình trạng tồn đọng, kéo dài, nhất là án liên quan đến tín dụng ngân hàng.

Bên cạnh đó, kiểm tra thường xuyên, đột xuất tất cả các đơn vị trực thuộc (ít nhất một lượt trong năm). Các Chi cục phải tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót, vi phạm và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS đạt chất lượng, đảm bảo triệt để, dứt điểm tất cả các đơn, không để tồn đọng và đúng trình tự, thủ tục luật định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm