Thái Nguyên chú trọng truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Theo thông tin từ Sở Tư pháp Thái Nguyên, trong 8 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về TGPL

Thái Nguyên chú trọng truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý

Hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nhiều chuyến tư vấn pháp luật và truyền thông về TGPL tại 20 xã của 5 huyện: Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Bình. Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã biên soạn, in ấn 20.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật; triển khai lắp đặt bổ sung, thay thế các Bảng thông tin, Hộp tin TGPL tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng; tăng cường các tin, bài về công tácTGPL, thực hiện chuyên mục phát thanh “Trợ giúp pháp lý với người dân”…

Đặc biệt, số lượng, chất lượng vụ việc tư vấn pháp luật và vụ việc tham gia tố tụng ngày một tăng. 8 tháng đầu năm 2021, Trung tâm thực hiện 581 vụ việc vụ việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng, tăng 282 vụ việc so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện truyền thông về TGPL vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục.

Vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng của hoạt động TGPL trên địa bàn tỉnh, cần tiếp tục đa dạng hóa các phương thức truyền thông về TGPL. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL thông qua tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng TGPL, nhất là kỹ năng tham gia tố tụng và kỹ năng làm việc với các đối tượng đặc thù. Tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương; tăng cường quản lý nhà nước về TGPL; kịp thời khen thưởng những đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động này…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm