Thành phố Huế được mở rộng tăng diện tích lên gấp gần 4 lần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (27/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế, tỉnh TT- Huế.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, TP Huế sẽ có diện tích là 265,99 km2 .

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, TP Huế sẽ có diện tích là 265,99 km2 .

Theo đó, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành phố Huế sẽ có diện tích 265,99 km2 (hiện tại diện tích TP Huế là 72 km2), dân số tăng từ 450.000 người lên 652.572 người.

Ngoài ra, TP Huế vẫn còn một số phường có diện tích khá nhỏ (dưới 50% tiêu chuẩn); không gian phát triển bị chia cắt, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng nên được sắp xếp lại.

Cụ thể 9 phường thuộc TP. Huế sẽ được sắp xếp lại như sau: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Gia Hội. Nhập toàn diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Bình và Thuận Lộc để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Thuận Lộc.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Hòa và Thuận Thành để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Đông Ba. Điều chỉnh 0,46km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.548 người của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc; điều chỉnh 0,80km2 diện tích tự nhiên và dân số 4.926 người còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.

Thành lập 4 phường thuộc TP Huế, gồm: Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng và thị trấn Thuận An.

Như vậy, TP Huế trong tương lai sẽ rộng gấp gần 4 lần hiện tại. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn TP. Huế có 36 xã, phường (29 phường và 7 xã); và tiếp giáp huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và biển Đông.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thừa Thiên -Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 141 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 39 phường và 7 thị trấn.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng TP Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP Huế là một bước quan trong trọng tiến trình cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên- Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. Nghị quyết 54-54-NQ/TW xác định, đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên- Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm