Thanh tra phát hiện cả trăm tập thể, cá nhân sai phạm ở TP HCM

(PLVN) - UBND TP HCM vừa cho biết, trong quý II/2020, toàn Thành phố thực hiện 97 cuộc thanh tra hành chính tại 240 đơn vị, trong đó, có 74 cuộc theo kế hoạch, 23 cuộc đột xuất và đã ban hành kết luận thanh tra 45 cuộc.

Cơ quan tranh tra xác định việc thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Phong Phú có sai phạm.

Cơ quan tranh tra xác định việc thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Phong Phú có sai phạm.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện 30/240 đơn vị có sai phạm, trong đó phát hiện sai phạm về kinh tế là trên 5,584 tỷ đồng và 23 căn nhà; kiến nghị thu hồi trên 2,426 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác trên 3,158 tỷ đồng và 23 căn nhà.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 18 tập thể và 74 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, gồm 2 vụ của Thanh tra thành phố và 1 vụ của Thanh tra huyện.

Cụ thể là các vụ việc liên quan đến chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Phong Phú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin – TNHH MTV; việc quản lý, sử dụng kinh phí trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (do Thanh tra huyện Hóc Môn chuyển).

Ngoài ra, trong kỳ, địa phương đã tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 192 Kết luận thanh tra, kiểm tra. Kết quả đã xử lý kỷ luật hành chính 14 tổ chức và 49 cá nhân.

Theo UBND TP HCM, sai phạm hành chính nhiều nhất xảy ra trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm