Tháo gỡ được nhiều khó khăn vướng mắc từ Nghị định 12 của Chính phủ về giá đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại hội nghị tập huấn chuyên môn trong công tác định giá đất dưới sự phối hợp từ Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ TN&MT) cùng Sở TN&MT TP Đà Nẵng nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ từ quá trình thực hiện công tác định giá đất.

Nhiều sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tế định giá đất

Hội nghị tập huấn chuyên môn trong công tác định giá đất vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 12/2024/NĐ-CP đến công chức, viên chức và người lao động trực tiếp liên quan công tác định giá đất trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện.

Nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ từ Nghị định 12 của Chính Phủ về giá đất.

Nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ từ Nghị định 12 của Chính Phủ về giá đất.

Tại hội nghị, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ TN&MT đã cập nhật và phân tích các điểm mới của Nghị định 12 liên quan đến phương pháp định giá đất; sửa đổi, bổ sung nội dung, điều kiện áp dụng, trình tự, thủ tục áp dụng các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất; về giá đất cụ thể; về lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể; về Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; về quy định chuyển tiếp.

Nghị định cũng đã bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương pháp áp dụng định giá đất; các Phụ lục về ví dụ các phương pháp định giá đất, mẫu phiếu thu thập thông tin để định giá đất cụ thể, mẫu báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, mẫu Chứng thư định giá đất,…

Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, công tác định giá đất là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Trong quá trình phát triển , công tác xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn bộc lộ nhiều bất cập, khó khăn; vẫn còn vướng mắc nhiều dự án tương tự phải xác định lại giá đất, nhiều dự án phải xác định giá đất cụ thể nhưng chưa hoàn thành,…

Do vậy, Nghị định số 12 với những quy định mới sẽ kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quản lý Nhà nước về giá đất; giúp các cơ quan, đơn vị chủ động trong quá trình áp dụng, xác định giá đất; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Đà Nẵng, khơi thông nguồn lực đất cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc thông qua Nghị định 12

Tại hội nghị, nhiều đơn vị tư vấn đặt ra những khó khăn vướng mắc cần được giải quyết trong quá trình thực hiện công tác định giá đất.

Đại diện đơn vị tư vấn, Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá VNA cho biết trường hợp tại Đà Nẵng, vấn đề thu thập thông tin tài sản so sánh để thực hiện áp dụng cho công tác giải phóng đất tại địa bàn không có tài sản so sánh tương đồng thì có thể được áp dụng sử dụng các thông tin từ các địa bàn lân cận như Quảng Nam hay không.

Các đại biểu trao đổi những vướng mắc trong công tác định giá đất tại hội nghị.

Các đại biểu trao đổi những vướng mắc trong công tác định giá đất tại hội nghị.

Giải đáp vướng mắc từ đơn vị tư vấn, đại diện Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, bà Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, trong Nghị định 12 quy định cho phép mở rộng phạm vi từ xã đến huyện, lên đến tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình thu thập thông tin thì cần lưu ý sẽ phải lựa chọn thông tin gần nhất có thời điểm định giá, tiếp theo là lựa chọn thông tin tài sản tương đồng, và cuối cùng là lựa chọn việc mở rộng thông tin.

Bên cạnh đó, đại diện đơn vị tư vấn Đà Nẵng cũng trình bày quan điểm về vấn đề giao đất theo tiến độ thì cần phải xác định như thế nào. Giải đáp vướng mắc này, bà Nguyễn Thị Minh Phương ghi nhận những ý kiến từ thực tế quá trình định giá đất từ các địa phương, từ chia sẻ hiện trạng đang còn quy định giao đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng. Quy định này còn tồn tại khó khăn vướng mắc, tuy nhiên sẽ được Luật Đất đai 2024 bổ sung tháo gỡ trong thời gian tới.

Ngoài tháo gỡ được những vướng mắc trong quá trình công tác định giá đất, Nghị định 12 cũng sửa đổi bổ sung điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

Đọc thêm