Thay đổi điều kiện doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg (QĐ 33) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (QĐ 23) về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Trong đó QĐ 33 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Điều kiện vay vốn

Cụ thể, QĐ 33 sửa đổi, bổ sung điều kiện vay vốn như sau: NSDLĐ được vay vốn trả lương ngừng việc khi có NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH) đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 thì điều kiện vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh bao gồm: Có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH tại thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động.

Còn NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLSS Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH đến thời điểm đề nghị vay vốn. Đồng thời, phải có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân

Về mức cho vay vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 39 QĐ 23. Việc vay vốn trả lương ngừng việc thì mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Đối với NSDLĐ vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất thì mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội cho NSDLĐ đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021 được thực hiện 01 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Hồ sơ đề nghị vay vốn

Theo quy định tại QĐ 23 và QĐ 33, hồ sơ đề nghị hồ sơ vay vốn bao gồm: Một là, giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu 12a, 12b, 12c tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

Hai là, danh sách NLĐ đang tham gia BHXH theo Mẫu 13 a, 13b, 13c tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

Ba là, bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Trường hợp đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì cung cấp thêm bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài;

Bốn là, Giấy ủy quyền (nếu có);

Năm là, bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 (đối với trường hợp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh);

Sáu là, phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 38 Quyết định này;

Bảy là, bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với NSDLĐ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Quyết định này.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Từ 15/2/2022: Có thể đề nghị cấp thẻ nhà báo online

(PLVN) -  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo. Theo đó, từ 15/2/2022, các cơ quan đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo có thể gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đọc thêm