Thế nào là hợp đồng tương tự?

(PLO) - Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm tương tự về bản chất, độ phức tạp và quy mô công việc.

Thế nào là hợp đồng tương tự?

Theo bà Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội) tham khảo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu xây lắp theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ thì việc quy định hợp đồng tương tự trong hồ sơ mời thầu có định nghĩa về hợp đồng hoàn thành phần lớn như sau:“Hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng”.

Bà Hiền hỏi, "khối lượng công việc của hợp đồng" ở đây được hiểu như thế nào? Trong hồ sơ dự thầu, chứng minh hợp đồng hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng bằng tài liệu nào?

Nếu trong một hợp đồng xây lắp bao gồm việc cung cấp và lắp đặt thiết bị, nhà thầu đã giao hết 100% thiết bị đến công trình, nhưng chưa tiến hành lắp đặt đưa vào sử dụng được do phần thi công chưa xong, chưa có mặt bằng để lắp đặt, nhà thầu đã có hồ sơ thanh toán hơn 80% giá trị hợp đồng, thì có được coi là đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc của hợp đồng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số 10 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

- Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét (hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, quy mô mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét thì được đánh giá là một hợp đồng xây lắp tương tự).

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại ghi chú 11 của Chương này, hoàn thành phần lớn nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

Đối với trường hợp của bà Hiền, việc xem xét, đánh giá nội dung hợp đồng tương tự của nhà thầu thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu và trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm