Thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

(PLVN) -Cuối giờ chiều nay (15/10), Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp báo về kết quả Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các phóng viên đã kịp thời đưa tin, tuyên truyền cho những nội dung trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ TP khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với phương châm trong nhiệm kỳ mới: Đoàn kết – Trí tuệ - Bản lĩnh – Phát triển, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã chia sẻ, nhiệm kỳ vừa qua tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng TP cũng không gặp ít những khó khăn, thách thức…Đan xen vào đó, TP cũng đang đứng trước nhiều thời cơ rất lớn. Đó là hạ tầng KT – XH của TP đã có bước phát triển quan trọng, nguồn lực của TP đã được tăng cường mạnh mẽ so với đầu nhiệm kỳ, môi trường đầu tư của Hải Phòng đã và đang thể hiện sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoai nước. Đặc biệt, Nghị quyết 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những mục tiêu, định hướng, giải pháp mang tính hiện thực cao, đã mở ra thời cơ lịch sử cho TP Hải Phòng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo…

Trong nhiệm kỳ mới, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng cao, cụ thể, các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%, trong đó có công nghiệp – xây dựng tăng 19,2%/năm; dịch vụ tăng 8,8%/năm; nông, lâm và thủy sản tăng 1,1%/năm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,3%; Tỷ trọng GRDP của hải Phòng năm 2025 chiếm 6,4% GDP cả nước, 23,7% GDP vung kinh tế trọng điểm bắc Bộ; GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toan xã hội giai đoạn 2021 2025 đạt 1.200 nghìn tỷ đồng ; Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 35 tỷ USD; Sản lượng hàng hóa thông qua các Cảng trên địa bàn năm 2025 đạt 300 triệu tấn; Đến năm 2025 có 100% số xã cơ bản dạt tiêu chí NTM mới kiểu mẫu…

Thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI ảnh 1
Bí thư Thành ủy khẳng định thành công mà Hải Phòng có được trong nhiệm kỳ qua chính là sự ủng hộ từ nhân dân 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, một nhiệm kỳ qua, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho tới công tác xây dựng Đảng. Thành công mà Hải Phòng có được trong nhiệm kỳ vừa rồi chính là từ Nhân dân, Nhân dân không chỉ ủng hộ chủ trương mà còn góp nguồn lực để cùng xây dựng TP. 

Bí thư Thành ủy cho biết, tất cả những điều người dân mong muốn cần phải được thể hiện trong Nghị quyết và Chương trình hành động. Điều này đòi hỏi các đồng chí lãnh đạo TP và các địa phương phải thực sự thấm nhuần, khi được nhân dân tin tưởng sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để thúc đẩy phát triển TP.

Bí thư nhấn mạnh, từ nay tới năm 2025, Hải Phòng sẽ có nhiều chính sách đổi mới trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kết cấu hạ tầng, về nguồn lực đầu tư; phấn đấunguồn ngân sách phải tương ứng với quy mô của nền kinh tế; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; các cơ chế, cách thức tiếp cận các doanh nghiệp nhỏ… TP trân trọng tất cả các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, và sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tạo nguồn lực đầu tư. Xác định văn hóa truyền thống vẫn là gốc để tạo nội lực cho sự phát triển, trong thời gian tới đây, Hải Phòng sẽ quan tâm tập trung để phát triển hai quận Dương Kinh và Kiến An để theo kịp các đô thị trung tâm.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm