Thu hồi 2,2 ha 'đất vàng' giữa trung tâm TP Thanh Hóa bỏ hoang nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định thu hồi 2,2 ha đất tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hoá từ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa.
Khu đất vừa bị thu hồi.
Khu đất vừa bị thu hồi.

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1322 về việc thu hồi hơn 2,2ha đất của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi 22.598,5m2 đất từ Công ty Nguyễn Kim Thanh Hóa để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật. Lý do thu hồi, Công ty Nguyễn Kim Thanh Hóa tự nguyện trả đất, theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa. Đồng thời, thu hồi Giấy CNQSDĐ số CD 012189 ngày 22/12/2015 đã cấp cho Công ty Nguyễn Kim Thanh Hóa.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa có trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao theo Quyết định này; lập phương án sử dụng đất, trình UBND tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 17/4/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa thuê hơn 2,2ha đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim với quy mô 10 tầng, 1 sàn lửng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trống.

Đọc thêm