Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại Ninh Bình

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Sở Tư pháp Ninh Bình tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ quan tư pháp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020 tại Ninh Bình

Ngày 7/1, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư  pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020. Dự hội nghị Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Ninh Bình.

Năm 2019, ngành Tư pháp Ninh Bình đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác với nhiều giải pháp phù hợp; Toàn ngành đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ động, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng cơ bản yêu cầu đặt ra.

Công tác  PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền PBGDPL được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Nội  dung, hình thức PBGDPL, được đổi mới và tăng cường. Ngành tư pháp đã phối hợp tổ chức tốt cuộc thi viết “ Tìm hiểu luật an ninh mạng” thu hút  hơn 14.000 cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tham gia.  Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “ Pháp luật học đường”, Ninh Bình là một trong những tỉnh đi đầu về số lượng học sinh, sinh viên tham dự, được Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao. 

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được tăng cường, kịp thời tháo gỡ những  khó khăn, qua đó khảng định vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong việc tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp. Quản lý nhà nước về hành chính- bổ trợ tư pháp được quan tâm chú trọng. Ngành Tư pháp đã làm tốt nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi, giám sát hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, góp phần hạn chế tiêu cực, bất cập, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành đã bám sát chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, đáp ứng được yêu cầu của người dân và các tổ chức…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề những khó khăn vướng mắc trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận  phát luật; bất cập trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; Công tác hộ tịch ở cơ sở; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật…

Từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong năm 2020 với những giải  pháp chủ yếu là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham gia tích cực vào việc đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện  hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp…

Tiếp tục tăng cường, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở  cơ sở đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tâc thi hành pháp luật, xử lý VPHC. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi….

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ tư pháp đã biểu dương, nghi nhận và đánh giá cao những có gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp tỉnh trong năm 2019.

Để thực hiện tốt hơn công tác tư pháp trong năm 2020, Thứ trưởng đề nghị ngành Tư pháp tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp và của tỉnh, chủ động xây dựng chương trình,  kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các lĩnh vực công tác được giao. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ quan tư pháp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Làm tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ,chất lượng; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.  Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý và giải quyết các vấn đề có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới các hình thức tuyên truyền pháp luật, chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp, nhất là việc số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch gắn với việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn gian lận trong chỉnh sửa, cải chính hộ tịch…, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

Tại hội nghị, Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, đã công bố quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Ninh Bình. Một số  tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp khen thưởng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm