Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh họp về xây dựng Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thứ trưởng nhấn mạnh phải nghiên cứu, xác định rõ mục đích, phạm vi, đối tượng phục vụ của Cổng Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh họp về xây dựng Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng ngày 17/8/2021, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh về tình hình triển khai và tiến độ xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc (Cổng thông tin PBGDPL). Đây là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng để triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” được ban hành theo Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin cho biết, trong thời gian qua, hai đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai nghiên cứu, xây dựng Cổng Thông tin PBGDPL nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, qua đó góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu nội dung các chuyên mục, chức năng và bố cục giao diện trang chủ của Cổng Thông tin điện tử PBGDPL; trao đổi, thảo luận và đưa ra những ý kiến góp ý hết sức quý báu, thiết thực góp phần hoàn thiện Cổng Thông tin PBGDPL. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, khẩn trương của hai đơn vị trong thời gian ngắn đã tổ chức xây dựng, thực hiện những hạng mục quan trọng phục vụ việc xây dựng Cổng Thông tin PBGDPL.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh phải nghiên cứu, thống nhất nhận thức, xác định rõ mục đích, phạm vi, đối tượng phục vụ của Cổng Thông tin PBGDPL. Giao diện của Cổng phải ưu tiên cho đối tượng tiếp cận là người dân và doanh nghiệp, có tính lan toả, lấy người dân làm trung tâm, gắn với số hoá công tác PBGDPL và thể hiện đa dạng trên các nền tảng đa phương tiện. Thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị trong quá trình thực hiện cần chủ động đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ các giải pháp, điều kiện phục vụ việc vận hành Cổng để bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả của hoạt động này.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm