Thừa Thiên- Huế tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy

(PLO) - Ngày 19/4, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm hành chính công hướng dẫn các thủ tục cho người dân
Cán bộ Trung tâm hành chính công hướng dẫn các thủ tục cho người dân

Theo đó, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 25/4/2018 và thời gian làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

Cụ thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp sẽ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Đối với trung tâm Hành chính công của UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: chứng thực, hộ tịch, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đất đai, lao động - thương binh, xã hội.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các phường, thị trấn của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; thị xã Hương Thủy, Hương Trà và TP. Huế sẽ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: văn phòng, tư pháp, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động - thương binh, xã hội.

Theo quyết định trên thì thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định.

Trường hợp nếu không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật. Kinh phí cho việc bố trí làm việc sáng thứ bảy hàng tuần do cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị lập hàng năm.

Đọc thêm