Tiền Giang: Kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân của thủ trưởng 62 đơn vị

(PLVN) - Năm 2020, tỉnh Tiền Giang ghi nhận nhiều kết quả tốt trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hòa giải ở cơ sở, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Tiền Giang chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiền Giang chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giảm rõ rệt các đoàn khiếu nại đông người

Năm 2020, tỉnh Tiền Giang thường xuyên tăng cường công tác quản lý hành chính trên các lĩnh vực được xác định là “điểm nóng” trong việc khiếu nại, tố cáo (KNTC), nhất là về các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản với nhiều dự án quan trọng bị người dân khiếu nại kéo dài như: Dự án mở rộng Quốc lộ 1A;  đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; Cụm dân cư, Khu thương mại 1 - thị trấn Cai Lậy… 

Đến nay, công tác giải quyết KNTC đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, giải quyết đúng theo luật định, tạo tiền đề tốt để triển khai các dự án mới.

Coi công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Tiền Giang luôn quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, năm 2020, tình hình tiếp các đoàn đông người trên địa bàn tỉnh đến khiếu nại giảm rõ rệt; đơn KNTC thuộc thẩm quyền phát sinh trong kỳ giảm 38 đơn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn có tinh thần trách nhiệm, tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC trên cơ sở có lý, có tình, tạo niềm tin nơi người dân.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình tiếp công dân đã có chỉ đạo giải quyết cụ thể 22 vụ việc và ban hành 14 Công văn trả lời cho công dân; đồng thời chỉ đạo và trực tiếp giải quyết một số vụ việc khi nghe người dân phản ảnh, khiếu nại phát sinh. Qua tiếp xúc, Chủ tịch tỉnh lắng nghe ý kiến người dân, ghi nhận, xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng đề xuất giải pháp thực hiện hợp lý, hợp tình; tổ chức vận động, thuyết phục không để phát sinh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Song song đó các ngành, các cấp có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC; đồng thời giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất, hạn chế KNTC ở cơ sở.

Mặt khác, tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, thư KNTC, phản ảnh, kiến nghị để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiền Giang: Kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân của thủ trưởng 62 đơn vị ảnh 1
Một buổi đối thoại trực tiếp giữa các ngành chức năng với người dân huyện Tân Phước giải quyết việc khiếu nại về đất đai

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu

Dù đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, thể hiện nỗ lực của lãnh đạo các cấp, song các vụ việc, kiến nghị của người dân còn nhiều, phần lớn do người dân không nắm rõ quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết hoặc không tin tưởng vào kết quả giải quyết của cấp cơ sở.

Một số vụ việc giải quyết KNTC quá thời hạn Luật định do tính chất phức tạp, phải chờ đối thoại của người có thẩm quyền hoặc họp xử lý hành chính; tình trạng khiếu nại đông người, gây mất trật tự vẫn còn; một số vụ việc đã có thông báo chấm dứt việc khiếu nại, nhưng người dân không đồng tình…

Do đó, các ngành chức năng đều xác định nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là cần nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất và thường xuyên tại điểm tiếp công dân;

Tăng cường sự phối họp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định, kết luận đã giải quyết xong; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, sử dụng ngân sách, chính sách đối với người có công, chế độ bảo trợ xã hội, cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là các quy định của pháp luật về KNTC.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có đủ năng lực để ngang tầm với nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra  trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Ban Tiếp công dân và Sở Tư pháp tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân của thủ trưởng 62 đơn vị; 207 đơn vị cấp huyện.

Tổ chức tiếp công dân trên 2.489 lượt; nhận và xử lý 1.569 đơn (giảm 113 đơn so cùng kỳ); trong đó đa phần là đơn KNTC có liên quan đến đất đai, việc bồi thường, giải tỏa, chính sách hỗ trợ.

Các cơ quan thẩm quyền đã giải quyết đúng theo quy định của pháp luật 42/50 đơn khiếu nại, 21/22 đơn tố cáo, 388/627 đơn tranh chấp, 521/594 đơn yêu cầu, phản ảnh, kiến nghị. Công tác hòa giải thành ở cơ sở cũng đạt trên 61%.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm