Tiền Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Tư pháp

(PLVN) - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang đạt được nhiều kết quả tích cực trong cải cách tư pháp tại địa phương.

Tiền Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Tư pháp

Trong 5 năm qua, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được coi là hoạt động nổi bật của ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang. Cụ thể, đã thẩm định kịp thời và đúng quy định 4 đề nghị xây dựng Nghị quyết và 463 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; đóng góp ý kiến xây dựng 450 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương; bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền nhằm hạn chế các sai sót, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các văn bản được ban hành.

Tiền Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Tư pháp ảnh 1
 Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại Tiền Giang

Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; Trong thời gian vừa qua, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật (09/11); tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12- 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổng kết 2 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh

Việc tổ chức hòa giải trong những năm qua đạt hiệu quả cao với tỷ lệ hòa giải thành công đạt 86,53%. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1 nghìn tổ hòa giải, với gần 7 nghìn hòa giải viên được bố trí tại các địa phương để thực hiện tốt công tác hòa giải từ cơ sở. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện tốt, đồng thời thường xuyên tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực  đất đai và môi trường, phí và lệ phí, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc làm, bảo hiểm, xây dựng… đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong công tác hành chính tư pháp, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn triển khai phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp cho công chức hộ tịch cấp huyện, xã đảm bảo khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực... của công dân, từng bước cải cách theo hướng đơn giản hóa thủ tục và thuận tiện cho người dân.

Tiền Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Tư pháp ảnh 2
 Tuyên truyền pháp luật tại thị xã Gò Công (Tiền Giang)

Hoạt động bổ trợ tư pháp được thực hiện bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước. Đội ngũ luật sư tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng với 81 luật sư thành viên trong Đoàn luật sư của tỉnh; 39 tổ chức hành nghề luật sư, 17 Chi nhánh, 15 Văn phòng giao dịch ...

Sau khi luật Trợ giúp pháp lý được thi hành, công tác trợ giúp pháp lý được thực hiện tốt. Tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã trợ giúp được 1.650 vụ việc, trong đó tiếp nhận và ra quyết định cử luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý tại Toà án được 469 vụ việc. Song song đó, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Tư pháp các địa phương tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn, xã bãi ngang vùng ven biển và các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả, nhất là thực hiện tốt công tác tham mưu cải cách thể chế, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, gắn với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.

Từ các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Tiền Giang dần dần trưởng thành về năng lực chuyên môn, tác phong làm việc, không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, Sở Tư pháp Tiền Giang đã được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng xứng đáng của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; đặc biệt, giai đoạn 5 năm (2015 – 2019) với những thành tích nổi bật, Sở Tư pháp Tiền Giang được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng 6 Cờ thi đua và nhiều Bằng khen khác.

Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động; mỗi cán bộ, công chức, viên chức; quyết tâm làm tốt công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền, vận động có chiều sâu và có tính thuyết phục nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm