Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(PLVN) -Ngày 28/9, Đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Hội nghị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy Bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Ngọc Dương, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra trình bày Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, các đơn vị thuộc Bộ luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, đồng lòng với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngành pháp luật và tổ chức thực hiện; đồng thời điểm lại một số kết quả đã đạt được trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đấu thầu; đấu giá tài sản; giám định tư pháp; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc của Ban Cán sự Đảng trong xây dựng, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra. Báo cáo đã nêu lên những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngành pháp luật của nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đấu thầu, đấu giá; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu, cử cán bộ tham gia làm việc với Đoàn để có kết quả tốt, bảo đảm khách quan, toàn diện. Đồng chí lưu ý, công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Đảng, quy định của Đoàn kiểm tra.

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra; đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng bám sát kế hoạch, nội dung kiểm tra, phối hợp tích cực với Đoàn Kiểm tra để công tác kiểm tra đạt kết quả cao.

Đọc thêm