Tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về công tác truyền thông chính sách

(PLVN) -Chiều 6/6, Tổ thư kí giúp việc Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã có buổi làm việc nắm bắt tình hình thực hiện các chương trình, đề án về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp Ngô Quỳnh Hoa chủ trì buổi làm việc. Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT Hoàng Trường Sơn cùng dự.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (Quyết định 407/QĐ-TTg) Bộ NN&PTNT đã chủ động tổ chức, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện truyền thông tiếp thị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo; xây dựng tài liệu, nội dung tiếp thị dự thảo chính sách đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động; thực hiện truyền thông tiếp thị bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn…

Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân” (Quyết định 977/QĐ-TTg), Bộ NN&PTNT đã quán triệt, thông tin, truyền thông thường xuyên, liên tục bằng các hình thức phù hợp với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội, sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân; nghiên cứu , xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng…

Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT Hoàng Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT Hoàng Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ đã tổ chức rà soát các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm xác định đúng và trúng các khó khăn, vướng mắc pháp lý để đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp…

Về nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ đã chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức một số lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế phối hợp trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT nêu kiến nghị

Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT nêu kiến nghị

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT đã kiến nghị nhiều nội dung về bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, đề án về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông chính sách; việc bố trí cán bộ chuyên trách để triển khai hiệu quả các hoạt động…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa nêu rõ, truyền thông dự thảo chính sách, công tác PBGDPL và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là 3 chương trình lớn của Chính phủ, do đó việc triển khai 3 nhiệm vụ trên có vai trò rất quan trọng.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa nhấn mạnh, thời gian qua Bộ NN&PTNT đã thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông của Bộ thể hiện qua sự thông tin, tần suất xuất hiện, sự quan tâm của đội ngũ độc giả về các nội dung liên quan đến Bộ NN&PTNT thông qua các cơ quan báo chí, do đó, bà Ngô Quỳnh Hoa đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng về công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ các lãnh đạo chủ chốt đến các cấp lãnh đạo của các tỉnh, huyện, xã.

Đồng thời, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa nêu rõ, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân xác định công tác PBGDPL không phải là khâu đầu tiên của công tác tổ chức, thi hành pháp luật, mà công tác PBGDPL có mặt ở tất cả các khâu, là việc gắn kết tổng thể trong cả quá trình từ khâu xây dựng, ban hành pháp luật đến tổ chức thực hiện, bảo vệ pháp luật, do đó, Bộ NN&PTNT cần xác định rõ nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả.

Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục quan tâm, ban hành kế hoạch thực hiện, triển khai các nhiệm vụ làm cơ sở đo lường, kiểm tra, giám sát, bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; đồng thời, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác các chương trình, đề án về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Đọc thêm