Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ Sở Công thương TP HCM

UBND TPHCM vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND quận-huyện.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ Sở Công thương TP HCM

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; công chức của phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND quận - huyện trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, các tiêu chuẩn đối với những cán bộ trên gồm: có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có khả năng truyền đạt nghị quyết, chỉ thị, đường lối của Đảng và cụ thể hóa, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành, phối hợp xây dựng tổ chức, bộ máy, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát hiện, giới thiệu, lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ có đức, có tài;

Tốt nghiệp Đại học trở lên theo chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực công tác; biết sử dụng ít nhất một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ; đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên và tương đương trở lên hoặc chức danh nghề nghiệp tương ứng từ hạng III trở lên; có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

Về tuổi bổ nhiệm, đối với cấp Sở, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. Đối với các vị trí thuộc UBND quận-huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với cả năm và nữ không quá 45 tuổi.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm