200 tấn gạo hỗ trợ người dân Quảng Trị bị thiên tai

(PLO) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc phân bổ 200 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt trong thời gian qua.

Ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 10 và 12 đã gây thiệt hại nặng cho người dân các địa phương ở Quảng Trị

Ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, đặc biệt là cơn bão số 10 và 12 đã gây thiệt hại nặng cho người dân các địa phương ở Quảng Trị

Theo đó, số lượng gạo được hỗ trợ sẽ được phân bổ cho các huyện, thị trên địa bàn, cụ thể: huyện Hướng Hóa 50 tấn gạo, Đakrông 35 tấn gạo, Vĩnh Linh 30 tấn gạo, Hải Lăng 24 tấn gạo, Triệu Phong 24 tấn gạo, Gio Linh 22 tấn gạo, Cam Lộ 10 tấn gạo, huyện đảo Cồn Cỏ 1 tấn gạo và thị xã Quảng Trị 4 tấn gạo.

Đối tượng nhận gạo hỗ trợ là những hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai bão lụt. Trong đó, ưu tiên hộ gia đình hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội, hộ gia đình bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của thiên tai.

Mức hỗ trợ gạo không vượt quá mức quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là 15kg/người/tháng.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên để hướng dẫn UBND các huyện, thị tiếp nhận gạo tại trung tâm các đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển gạo về UBND các xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn kiểm tra tình hình đời sống, xét chọn những hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt để hỗ trợ gạo.

Việc tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tuyệt đối không để sai sót. UBND các huyện, thị báo cáo kết quả việc tổ chức hỗ trợ gạo về UBND tỉnh trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp, báo cáo.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm