Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo

(PLVN) - Ngày 15/6, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì Hội thảo chuyên đề về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người tham gia trên địa bàn tỉnh.

 Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội thảo

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế mà Hội thảo đã nêu ra;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tổ chức nghiên cứu để rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về quy trình, thủ tục hành chính đang áp dụng không còn phù hợp; thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Nhân - Phó Chánh thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo cho biết, qua 05 năm thực hiện công tác thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; đồng thời chấn chỉnh, củng cố đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong công tác này.

 Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo thống kê, kết quả công tác tiếp công dân, từ năm 2015 đến nay đã tiếp và hướng dẫn cho 47.199 lượt người. Số đoàn đông người cấp tỉnh tiếp là 835 đoàn với 15.253 lượt người (trong đó cấp tỉnh là 512 đoàn, cấp huyện 323 đoàn).

Các đoàn khiếu nại đông người tập trung chủ yếu ở các dự án có thu hồi đất lớn.

Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của các cấp, ngành, địa phương, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 5.108 vụ, đã giải quyết 4.927 vụ, đạt tỷ lệ 96,45%; tiếp nhận tổng số 319 vụ tố cáo, qua đó đã giải quyết 314 vụ, đạt tỷ lệ 98,43%.

Trong tổng số 26 vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài, hiện có 17 vụ đã được giải quyết, còn lại 09 vụ việc các cấp trên địa bàn tỉnh đang tích cực phối hợp giải quyết.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm